Stalreglement De Burghoeve

 • Ruiter is te allen tijde verplicht een cap te dragen te paard of pony.
   
 •  Voor schade en ongevallen aan of door personen, paarden, pony´s, voertuigen en goederen tijdens het verblijf op het terrein van De Burghoeve stelt de directie zich niet aansprakelijk. Evenmin voor vermissing of ontvreemding.
 • In het stallencomplex is roken ten strengste verboden.
 • Niet aangelijnde honden zijn niet toegestaan op het terrein van De Burghoeve.
 • Iedereen dient het terrein van De burghoeve in ordelijke staat en vrij van mest en afval te houden
 • De spuitplaats dient na gebruik schoon achtergelaten te worden.
 • Openingstijden van De Burghoeve zijn tussen: 7.00 tot 22.00 uur. Anders altijd in overleg met de directie.
 • De paarden en pony’s dienen dagelijks verzorgd op stal te staan.
 • Rijlessen plannen en in de agenda vermelden. De lessende ruiter heeft in de rijbaan voorrang.
 • In de rijbaan is iedereen verplicht met elkaar rekening te houden, zodat men gezamenlijk van de paardensport kan genieten. De ruiter op de linkerhand heeft in de rijbaan voorrang.
 • In de rijbaan mag men geen paarden of pony’s longeren of loslaten. In de longeerring mag men geen paarden of pony’s loslaten.
 • Hindernismateriaal moet na gebruik worden opgeruimd. In geval van schade moet dat gemeld worden aan de directie.
 • Afwijkingen of veranderingen in het voerschema doorgeven/ overleggen met Nel Verhoeven.
 • Bij De Burghoeve is het ontwormen en inenten van paarden en pony’s verplicht volgens het schema van De Burghoeve.
 • De Burghoeve verplicht zich niet, maar is voornemens bij langere tijd goed weer (tussen ± april en oktober) weidegang aan te bieden. Door de directie wordt tijdig aangegeven wanneer de paarden voor het eerst naar buiten mogen. Nadat de directie toestemming heeft gegeven mag u paard/ pony ’s nachts buiten blijven staan. ‘s Morgens dient u paard/ pony voor 10.30 uur buiten te staan.
 • Zonder nader overleg of verklaring kan De Burghoeve beslissen de paarden/ pony’s de weidegang te verbieden.
 • U dient een volle kalendermaand van te voren de stalling op te zeggen bij de directie.
   
 • Het paspoort van het paard, pony of shetlander dient ten alle tijden aanwezig te zijn op het terrein van pensionstal de Burghoeve. De directie heeft hiervoor een speciale kluis waarin ze de paspoorten kunnen bewaren. De paspoorten mogen ook in de eigen kast liggen na ondertekening van een verklaring daarvan.

 • Het pensiongeld dient voor de 7e van de maand te zijn voldaan.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie.